Scleroderma polyrhizumScleroderma polyrhizum

Σκλυρόδερμα το πολύρριζο. Αναπτύσσεται αρχικά θαμμένο στο έδαφος και στη συνέχεια το ρηγματώνει και εμφανίζεται με σφαιρικό ακανόνιστο σχήμα. Πολλές φορές μένει θαμμένο χωρίς να βγει στην επιφάνεια. Κάτω από το καρπόσωμα υπάρχουν λευκά ριζίδια που το συνδέουν με το έδαφος. Αρχικά, έχει εξωτερικά χρώμα λευκό και στη συνέχεια κίτρινο και τέλος καφέ. Το πηρίδιο ( ο εξωτερικός σάκος του καρποσώματος ) είναι παχύ και σκληρό σαν δέρμα. Όταν βγει στην επιφάνεια του εδάφους ανοίγει και σχηματίζει ένα αστέρι με τέσσερις έως οκτώ ακτίνες και στο κέντρο τους εμφανίζεται η καφετί-γκρι μάζα των σπορίων του.
Προτιμάει αργιλικά ή αμμώδη εδάφη και καρποφορεί το φθινόπωρο.
Βρέθηκε στη Ν.Βίνιανη γεμάτο νερό όπου επέπλεαν τα σπόρια.

Πληροφορίες:  http://en.wikipedia.org/wiki/Scleroderma_polyrhizum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου